loading...

بی همتا

کتاب ها،مقالات و سخنرانی های استاد علی اکبر خانجانی

بازدید : 57
شنبه 16 آبان 1399 زمان : 22:36

مرض (پریشانی) - بیماران لاعلاج

و برخی از بیماران هستند که خودشان هیچ عذابی نمی‌کشند و فقط موجب عبرت یا عذاب اطرافیان می‌شوند و این هم نوع دیگری از عذاب است مثل امراض فلج اطفال یا جنون. کلاً مریض شدن جبراً به رضای خدا مبتلا شدن است و کلمه مرض و مریض نیز به لحاظ معنایی دقیقاً همین واقعه را نشان میدهد. مریض یعنی مبتلا شده به رضا. و می‌بینیم که بیماران سخت و مخصوصاً صعب العلاج چگونه به ناگاه به خدا نزدیک می‌شوند و نشانه‌های ایمان بی هیچ سابقه‌‌‌ای در آنها بروز می‌کند. و به لحاظ وجودی هم خواه ناخواه به مریضی خود تسلیم اند و نمی‌توانند که نباشند.

از کتاب قرآن الساعه تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 275

#علت_بیماری
#طب_اسلامی
#درمان_بیماری
#سلامتی
#مریضی
#عذاب
#لاعلاج

#استاد_علی_اکبر_خانجانی

#کتاب_صوتی_قرآن_الساعه

http://khodshenasi.net/10-ghoran%20alsayeh%20(24).mp3


برچسب‌ها: بیماری لاعلاج

بخشیدن یک نوع سپاسگزاری از خداوند است
بازدید : 42
شنبه 16 آبان 1399 زمان : 22:36

در باره سینمای سیاسی

هیچ بازی‌‌‌ای به اندازه سیاست مهیج و ارضاء کننده نفس بازیگر نیست. اندیشه‌های سیاسی نیز مهیج ترین بازیهای فکری هستند. باید درک کنیم که "هیجان" همان گوهره ذاتی بازی است و بازیگری. ماجراجوئی نیز صورت و معنای دیگری از همین مسئله است. آنان که کمتر میل به جدیت و مسئولیت دارند بازیگرترند و سیاست را به مثابه کمال بازی در می‌یابند و در این غایت است که به ناگاه جنون آسا فرو می‌پاشند و آنگاه به تازه گی جدیت را آغاز می‌کنند.

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد چهارم

#سینما
#سیاست
#بازیگری
#هیجان

#کتاب_صوتی_در_باره_سینمای_سیاسی

http://khodshenasi.net/21-kandokavi%20dar%20%20osol4%20%20(09).mp3

فهرست این کتاب:

آرزو-ترانه سرائی-فلسطین-دکتر علی شریعتی-نژادپرستی-حجاب-گرایشات عرفانی-آتش-فرقه‌های مذهبی-اقتصاد-التقاطی گری-صدق-محبت-اندیشه‌های ظلم ستیز-امید-رشد اخلاقی-ذات علوم بشری-انقلابیگری-سینمای سیاسی-عرفان نظری-سوسیالیزم-احساس مسئولیت-شکست-مبارزات رهائی بخش-فلسفه ملاصدرا-دوستی-علم تأویل یا هرمنوتیک

۲۱ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۹) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۰) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)


برچسب‌ها: سینما , سیاست

مرض (پریشانی) - بیماران لاعلاج
بازدید : 27
جمعه 15 آبان 1399 زمان : 16:42

مرض (پریشانی) 4
... برخی از عذابهائی که در قرآن آمده بیانگر نوع مرض می‌باشند و برخی شدت و درجه و مدت امراض را بیان می‌کنند و همگی عذاب و جزای اعمال انسانها در این دنیا می‌باشند و وای بر جهان دیگر. زیرا قرآن می‌فرماید: «هر که در این دنیا در عذاب است در آخرت عذابش بیشتر است مگر اینکه توبه نموده و اعمالش را پاک نماید.»...

از کتاب قرآن الساعه تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 275

#علت_بیماری
#طب_اسلامی
#درمان_بیماری
#سلامتی
#مریضی
#عذاب
#درد

#استاد_علی_اکبر_خانجانی

#کتاب_صوتی_قرآن_الساعه

http://khodshenasi.net/10-ghoran%20alsayeh%20(24).mp3

شامپو بدن جانسون انگور 750 میل
برچسب ها
بازدید : 24
جمعه 15 آبان 1399 زمان : 16:42

در باره انقلابیگری

تا امری در ذهن و روان فرد یا جامعه‌‌‌ای دچار وضع بود و نبودی نشود هنوز امری انقلابی نشده است و آنگاه که چنین شد آن فرد یا جامعه آماده انقلاب شده است. انسان تا به نابودی خود راضی نشده باشد هنوز واقعاً انقلابی نیست. و اما وضع بود و نبودی چگونه وضعی است: وضعی که کل حیات و هستی روانی فرد یا جامعه‌‌‌ای را مترادف با نیستی و مرگ سازد و مرگ و زندگی را یکسان نماید و بلکه مرگ و نیستی را ارجحیت دهد. اینست شرایط انقلابی! و این یک شرط کاملاً روانی است که معلول خود-آگاهی می‌باشد و نه شرایط بیرونی از قبیل تضاد طبقاتی یا قحطی اقتصادی و خفقان سیاسی و ترور و امثالهم.

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد چهارم

#انقلاب
#انقلابیگری
#خود_آگاهی
#تضاد_طبقاتی

#کتاب_صوتی_در_باره_انقلابیگری

http://khodshenasi.net/21-kandokavi%20dar%20%20osol4%20%20(09).mp3

فهرست این کتاب:

آرزو-ترانه سرائی-فلسطین-دکتر علی شریعتی-نژادپرستی-حجاب-گرایشات عرفانی-آتش-فرقه‌های مذهبی-اقتصاد-التقاطی گری-صدق-محبت-اندیشه‌های ظلم ستیز-امید-رشد اخلاقی-ذات علوم بشری-انقلابیگری-سینمای سیاسی-عرفان نظری-سوسیالیزم-احساس مسئولیت-شکست-مبارزات رهائی بخش-فلسفه ملاصدرا-دوستی-علم تأویل یا هرمنوتیک

۲۱ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۹) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۰) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)


برچسب‌ها: انقلاب

شامپو بدن جانسون انگور 750 میل
بازدید : 29
جمعه 15 آبان 1399 زمان : 16:42

در باره ذات علوم بشری

هستی، نیست و نیستی هست: اینست ترمینال کل دانش و ادراک بشری و آن حق واحده‌‌‌ای که توحید جهان ماده و معنا را ممکن می‌سازد و همه علوم و اندیشه‌ها را به تصدیق و اعتراف می‌کشاند.

در طی هزاران سال دانشمندان و فلاسفه لامذهب تلاش کردند تا ثابت کنند که امکان ندارد که وجود از عدم پدید آید. این همان انکار وجود خدا بعنوان خالق جهان هستی از نیستی بوده است. این تلاش منکرانه تا قرنها حتی تحت عناوین مذهبی انجام شد ولی بالاخره ذات لامذهبیش آشکار گردید....

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد چهارم

#علوم
#اثبات_خدا
#انکار_خدا
#آفرینش

#کتاب_صوتی_در_باره_ذات_علوم_بشری

http://khodshenasi.net/21-kandokavi%20dar%20%20osol4%20%20(09).mp3

فهرست این کتاب:

آرزو-ترانه سرائی-فلسطین-دکتر علی شریعتی-نژادپرستی-حجاب-گرایشات عرفانی-آتش-فرقه‌های مذهبی-اقتصاد-التقاطی گری-صدق-محبت-اندیشه‌های ظلم ستیز-امید-رشد اخلاقی-ذات علوم بشری-انقلابیگری-سینمای سیاسی-عرفان نظری-سوسیالیزم-احساس مسئولیت-شکست-مبارزات رهائی بخش-فلسفه ملاصدرا-دوستی-علم تأویل یا هرمنوتیک

۲۱ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۹) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۰) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)


برچسب‌ها: انکار خدا

شامپو بدن جانسون انگور 750 میل
بازدید : 47
چهارشنبه 13 آبان 1399 زمان : 16:37

مرض (پریشانی) 2
... چون عضوی از وجود آدمی‌در تضاد و بی قراری نسبت به سائر اعضا و کل وجود قرار گیرد آن عضو را مریض می‌نامند. پس مریضی حاصل عدم انسجام و اتحاد اعضاء و جوارح و حواس و ذرات وجود است. پس مریضی پدیده‌‌‌ای ضد توحیدی (وحدتی) است یعنی حاصل شرک است و از نشانه‌های آشکار شرک است. پس امراض در واقع عذابهای ناشی از کفر و شرک و ناخالصی در دین میباشد و در حکم اخطارها و هشدارهای دل و خدای وجود به صاحب آن است تا بخود آید و توبه کند و خود را خالص نماید.و همه عذابهای خدا بر ستمگران و کذابان و حرام خواران در مرحله نهائی در انواع بیماریها آشکار می‌شود....

از کتاب قرآن الساعه تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 275

#علت_بیماری
#طب_اسلامی
#درمان_بیماری
#سلامتی
#مریضی

#استاد_علی_اکبر_خانجانی

#کتاب_صوتی_قرآن_الساعه

http://khodshenasi.net/10-ghoran%20alsayeh%20(24).mp3


برچسب‌ها: بیماری

ولادت باسعادت پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع) مبارک باد
برچسب ها
بازدید : 29
چهارشنبه 13 آبان 1399 زمان : 16:37

در باره رشد اخلاقی

رشد اخلاقی همان رشد هویت ذاتی و استقلال در تشخیص و انتخاب است. پس تمامی‌معضله رشد اخلاقی منوط به امر انتخاب است و موضوع انتخاب. زیرا هر چیزی قابل انتخاب نیست و اگر قابل انتخاب باشد انتخابی استوار نخواهد بود. بنابر این امر انتخاب رابطه‌‌‌ای مستقیم به موضوع انتخاب دارد و در میان همه موضوعات ذهنی هیچ موضوعی برتر از خود موضوع انتخاب نیست. پس انتخاب انتخاب همان اساس و قلمرو اخلاق ریشه دار و رشد دهنده می‌باشد. و انتخاب انتخاب منوط به وضعیت ویژه‌‌‌ای از روان و باور و احساس قلبی در بشر است.

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد چهارم

#رشد
#اخلاق
#انتخاب
#تصمیم

#کتاب_صوتی_در_باره_رشد_اخلاقی

http://khodshenasi.net/21-kandokavi%20dar%20%20osol4%20%20(09).mp3

فهرست این کتاب:

آرزو-ترانه سرائی-فلسطین-دکتر علی شریعتی-نژادپرستی-حجاب-گرایشات عرفانی-آتش-فرقه‌های مذهبی-اقتصاد-التقاطی گری-صدق-محبت-اندیشه‌های ظلم ستیز-امید-رشد اخلاقی-ذات علوم بشری-انقلابیگری-سینمای سیاسی-عرفان نظری-سوسیالیزم-احساس مسئولیت-شکست-مبارزات رهائی بخش-فلسفه ملاصدرا-دوستی-علم تأویل یا هرمنوتیک

۲۱ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۹) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۰) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)


برچسب‌ها: رشد اخلاقی

ولادت باسعادت پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع) مبارک باد
بازدید : 29
چهارشنبه 13 آبان 1399 زمان : 16:37

در باره امید

انسان تا زمانیکه محبوب کسی است امیدوار است و لذا هیچ کاری نمیکند الا برای پر کردن اوقات خویش. یعنی فقط بازی میکند هر چند که بازی‌‌‌ای جدی هم باشد مثل بازیهای علمی‌و دینی و اقتصادی و سیاسی و هنری و امثالهم.

دیگر نمی‌توان با کلمات قصار بزرگان نه تنها مسئله‌‌‌ای را علی الحساب فیصله داد بلکه حتی طرح مسئله نمود. این "دیگر" دقیقاً از هنگامی‌آغاز شده و می‌شود که امید به محبوبیت در انسان نابود شده باشد. این امید دقیقاً همان امید به محبوب بودن در نزد خویشتن است. ...

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد چهارم

#امید
#محبوبیت
#جدیت

#کتاب_صوتی_در_باره_امید

http://khodshenasi.net/21-kandokavi%20dar%20%20osol4%20%20(08).mp3

فهرست این کتاب:

آرزو-ترانه سرائی-فلسطین-دکتر علی شریعتی-نژادپرستی-حجاب-گرایشات عرفانی-آتش-فرقه‌های مذهبی-اقتصاد-التقاطی گری-صدق-محبت-اندیشه‌های ظلم ستیز-امید-رشد اخلاقی-ذات علوم بشری-انقلابیگری-سینمای سیاسی-عرفان نظری-سوسیالیزم-احساس مسئولیت-شکست-مبارزات رهائی بخش-فلسفه ملاصدرا-دوستی-علم تأویل یا هرمنوتیک

۲۱ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۹) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۰) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)


برچسب‌ها: امید , محبوبیت

در باره رشد اخلاقی
بازدید : 35
سه شنبه 12 آبان 1399 زمان : 14:40

در باره اندیشه‌های ظلم ستیز

ظلم اگر به معنای تلاش برای تحمیل اراده خود بر دیگران باشد و دیگران را تحت سلطه خود در آوردن، انواع بسیار دارد و نیز روش‌های گوناگون. و نیز اینکه کسی نیست که ظالم نباشد. و نیز اینکه کسی ظلمی‌را نمی‌پذیرد مگر به قصد ظلم کردن به زیردستان خود. یعنی ظلم پذیری و ستمگری امری واحد است.

نخست باید علت ظلم و سلطه گری را در بشر درک نمود. کسی را تحت سلطه خود در آوردن به معنای کسی را ظرف تحقق اراده خود نمودن است و این معنای اشغال نمودن وجود دیگران است یعنی وجود دزدی! این اراده به اشکال متفاوتی در شرایط متفاوتی عمل میکند که فقط یکی از صور آن زور آشکار است. تزویر و تطمیع و چاپلوسی و تعشیق نیز اشکال پیچیده تری از ظلم است که لطیف ترین آن همان عشق نمائی است....

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد چهارم

#ظلم
#چاپلوسی
#زور

#کتاب_صوتی_در_باره_اندیشه_های_ظلم_ستیز

http://khodshenasi.net/21-kandokavi%20dar%20%20osol4%20%20(08).mp3

فهرست این کتاب:

آرزو-ترانه سرائی-فلسطین-دکتر علی شریعتی-نژادپرستی-حجاب-گرایشات عرفانی-آتش-فرقه‌های مذهبی-اقتصاد-التقاطی گری-صدق-محبت-اندیشه‌های ظلم ستیز-امید-رشد اخلاقی-ذات علوم بشری-انقلابیگری-سینمای سیاسی-عرفان نظری-سوسیالیزم-احساس مسئولیت-شکست-مبارزات رهائی بخش-فلسفه ملاصدرا-دوستی-علم تأویل یا هرمنوتیک

۲۱ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۹) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۰) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)


برچسب‌ها: ظلم

عدالت دراجرای ماده 38
بازدید : 21
دوشنبه 11 آبان 1399 زمان : 15:39

در باره محبت

"عشق"، "محبت" و "دوستی" عجیب ترین واژه‌هائی هستند که در فرهنگ بشری پدید آمده اند و هر چه که بشر در قلمرو اندیشه و تعمق پیش تر رفته این معانی نیز نامفهومتر و متافیزیکی تر شده اند. ابهام و تناقض ذاتی این مسئله بسیار شدیدتر از واژه‌هائی مثل خدا، حقیقت، یگانگی، ابدیت، ذات، روح و امثالهم می‌باشد. و در عین حال این معنائی که لحظه به لحظه اندیشه و عاطفه هر بشری را در کل زندگی در خود غرق ساخته است کمتر از هر معنای دیگری مورد توجه اندیشمندان در طول تاریخ بوده است الا برخی از عارفان که آنهم فقط در برخی از مسائل عرفانی این معضله را مد نظر قرار داده اند و معضله‌‌‌ای ویژه ساخته اند که در بیانش غرق در انواع امثال و اسطوره گشته و لذا واقعیت وجودی آنرا به پشت بام آسمان افکنده اند و سخن از محبت، گوئی سخن از افسانه‌‌‌ای در آسمان و یا در اعماق ظلماتی ذات است....

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد چهارم

#عشق
#محبت
#دوستی

#کتاب_صوتی_در_باره_محبت

http://khodshenasi.net/21-kandokavi%20dar%20%20osol4%20%20(08).mp3

فهرست این کتاب:

آرزو-ترانه سرائی-فلسطین-دکتر علی شریعتی-نژادپرستی-حجاب-گرایشات عرفانی-آتش-فرقه‌های مذهبی-اقتصاد-التقاطی گری-صدق-محبت-اندیشه‌های ظلم ستیز-امید-رشد اخلاقی-ذات علوم بشری-انقلابیگری-سینمای سیاسی-عرفان نظری-سوسیالیزم-احساس مسئولیت-شکست-مبارزات رهائی بخش-فلسفه ملاصدرا-دوستی-علم تأویل یا هرمنوتیک

۲۱ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۹) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۰) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)


برچسب‌ها: محبت

فکت ناروتویی + یک دونه بی تی اسی (فک کنم)

تعداد صفحات : 0

آرشیو
آمار سایت
 • کل مطالب :
 • کل نظرات :
 • افراد آنلاین :
 • تعداد اعضا :
 • بازدید امروز :
 • بازدید کننده امروز :
 • باردید دیروز :
 • بازدید کننده دیروز :
 • گوگل امروز :
 • گوگل دیروز :
 • بازدید هفته :
 • بازدید ماه :
 • بازدید سال :
 • بازدید کلی :